ALGEMENE VOORWAARDEN

De buurtpleinen in Nieuwegein zijn locaties in Nieuwegein waar jong en oud diverse activiteiten ondernemen

Een locatie waar informatie te vinden is over allerhande onderwerpen. Waar je zomaar langs kunt gaan voor een lekkere kop koffie, een spelletje of misschien wel voor de cursus die u nog wilt volgen of voor een kenniscafé of een spreekuur van het Sociaal juridisch Servicepunt.

Zelf iets op een buurtplein organiseren of vrijwilligerswerk willen doen? In het buurtplein van de wijk gebeurt het allemaal.

Natuurlijk zijn er voorwaarden van toepassing op het gebruik van onze ruimtes. We gaan er van uit dat de opdrachtgever kennis genomen van deze voorwaarden, dit wordt tijdens de reservering nog expliciet gevraagd.

Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst tussen MOvactor of Fairs en opdrachtgever komt tot stand door hetgeen schriftelijk wordt aangeboden en door opdrachtgever bevestigd wordt en akkoord bevonden.

(Tussentijdse) wijzigingen

Aanpassingen in het programma, wijzigingen in het aantal gasten en tijden dienen altijd en tijdig in overleg met MOvactor of Fairs plaats te vinden. Een wijziging kan betekenen dat er extra kosten in rekening gebracht worden. De laatste optie om het aantal gasten te wijzigen is 7 dagen voor aanvang van de reservering. Movactor en Fairs zijn gerechtigd om van de opdrachtgever te verlangen dat deze genoegen neemt met een andere, gelijkwaardige accommodatie dan volgens de overeenkomst ter beschikking gesteld zou moeten worden. De opdrachtgever kan dit alternatief weigeren. De opdrachtgever heeft in dat laatste geval het recht om met onmiddellijke ingang de overeenkomst te beëindigen. bent zelf aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke bezittingen.

Betalingscondities?

Betaling kan, direct met PIN-betaling op locatie, of binnen twee weken na factuurdatum.

Annulering

In geval van gehele of gedeeltelijke annulering van uw reservering brengen wij kosten in rekening voor door ons werkelijk gemaakte onkosten en ter compensatie van derving van verhuurkosten. Tot 14 dagen voor aanvang van de reservering kan kosteloos worden geannuleerd, tot 7 dagen voor aanvang van de reservering wordt 50% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht, daarna wordt 100% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht. Ook ingeval van no-show is de opdrachtgever in alle gevallen verplicht 100% van het geoffreerde bedrag te betalen.

Aansprakelijkheid

Movactor en Fairs is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van goederen / persoonlijke bezittingen die ‘om niet’ in onze locaties worden neergelegd, achtergelaten. Reserveringen zijn onder voorbehoud van overmacht situaties, die het voor Movactor en Fairs onmogelijk maken de afspraken uit de overeenkomst na te komen.

Prijspeil en BTW

Alle genoemde prijzen zijn gebaseerd op prijspeil 1 januari 2019, inclusief BTW.

Aanvullende voorwaarden bij sociale verhuur

De ruimtes worden na afloop schoon, conform aangetroffen opstelling bij aanvang achtergelaten. Verschoven tafels worden teruggezet naar de oorspronkelijke plaats. Bij avondopenstelling wordt van te voren een afspraak ten behoeve van de sleuteloverdracht gemaakt. Het door de opdrachtgever niet komen opdagen bij de sleuteloverdracht geldt als no-show.

De buurtpleinen in Nieuwegein worden geëxploiteerd door MOvactor de welzijnsorganisatie van Nieuwegein

Onze privacyverklaring is van toepassing als je besluit on-line te reserveren.
Lees hier er meer over.